Galugarin ang Africa

Galugarin ang Egypt
Ehipto
Galugarin ang Nairobi, Kenya
Kenya
galugarin ang Madagascar
Madagaskar
galugarin ang Morocco
Moroko
galugarin ang Victoria Seychelles
Seychelles
galugarin ang Tanzania
Tanzania